Schone Kunsten

Spelregels bij de cursussen

 

Klik hier om terug te gaan naar de inschrijfformulieren

#De lessen gaan altijd door, tenzij er sprake is van een ongeval of andere zeer

dringende omstandigheden. 

Mocht er een les uitvallen hierdoor, dan zal er op een ander 

moment de mogelijkheid zijn de les in te halen.

Dit geldt niet als er sprake is van overmacht vanuit welke bron dan ook, bijvoorbeeld waarbij burgers door de overheid beperkingen op worden gelegd.

#Gemiste lessen kunnen alleen indien mogelijk worden ingehaald, 

ten hoogste twee keer.

Het recht op inhalen kan hier niet aan worden ontleend.

Komt een cursist op een afgesproken dag niet dan wordt de les als

ingehaald beschouwd.

 

#Na inschrijving heeft de cursist zeven dagen de tijd zich te bedenken. 

Daarna is de inschrijving bindend. Annulering gebeurt altijd per email of per brief. 

De cursist krijgt per mail een bevestiging.

#Bij afmelding tot twee weken voor aanvang van de lessen wordt de helft van het

studiegeld teruggestort. 

Daarna kan helaas geen restitutie plaatsvinden. 

#Blijft bij betalingsachterstand dit langer dan vier weken duren, dan behoudt Selma Dronkers zich het recht voor de lessen niet langer te continueren.

Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. 

Gemiste lessen kunnen niet meer worden ingehaald. 

#De cursist kan na inschrijving bij afzien van het hele studiejaar eventueel zelf een voorstel doen voor een vervanger. Dit kan tot drie weken voor aanvang van het studiejaar.Toelating na fiat door Selma Dronkers. 

Er worden hiervoor €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

#Is de student een deel van de cursus niet aanwezig om welke reden dan ook dan

vindt geen restitutie van het studiegeld plaats.

Wil je een annuleringsverzekering afsluiten? Dat kan bij GHW.

Betaling van het cursusgeld kan eventueel in overleg in twee delen. 

De betalingsverplichting voor het volledige cursusgeld blijft bestaan.

 

#De cursisten werken met eigen materialen.

#Penselen en kwasten worden thuis schoongemaakt, dit in verband met het voorkomen

van verstoppingen.

#Selma Dronkers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan werken die door de

cursist zijn achtergelaten op het atelier.

#De cursist heeft twee weken na de laatste les de mogelijkheid eventuele

achtergelaten werken op te halen.

#De cursisten van Schone Kunsten deeltijd ontvangen een evaluatie.

 

Schone Kunsten

atelieradres Hessenweg 1, 6511 BR Nijmegen

postadres Nieuwe Markt 3, 6511 XK Nijmegen

tel. 06-44038805

 

Schone Kunsten

Spelregels bij de cursussen

 

Klik hier om terug te gaan naar de inschrijfformulieren

#De lessen gaan altijd door, tenzij er sprake is van een ongeval of andere zeer

dringende omstandigheden. 

Mocht er een les uitvallen hierdoor, dan zal er op een ander 

moment de mogelijkheid zijn de les in te halen.

Dit geldt niet als er sprake is van overmacht vanuit welke bron dan ook, bijvoorbeeld waarbij burgers door de overheid beperkingen op worden gelegd.

#Gemiste lessen kunnen alleen indien mogelijk worden ingehaald, 

ten hoogste twee keer.

Het recht op inhalen kan hier niet aan worden ontleend.

Komt een cursist op een afgesproken dag niet dan wordt de les als

ingehaald beschouwd.

 

#Na inschrijving heeft de cursist zeven dagen de tijd zich te bedenken. 

Daarna is de inschrijving bindend. Annulering gebeurt altijd per email of per brief. 

De cursist krijgt per mail een bevestiging.

#Bij afmelding tot twee weken voor aanvang van de lessen wordt de helft van het

studiegeld teruggestort. 

Daarna kan helaas geen restitutie plaatsvinden. 

#Blijft bij betalingsachterstand dit langer dan vier weken duren, dan behoudt Selma Dronkers zich het recht voor de lessen niet langer te continueren.

Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. 

Gemiste lessen kunnen niet meer worden ingehaald. 

#De cursist kan na inschrijving bij afzien van het hele studiejaar eventueel zelf een voorstel doen voor een vervanger. Dit kan tot drie weken voor aanvang van het studiejaar.Toelating na fiat door Selma Dronkers. 

Er worden hiervoor €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

#Is de student een deel van de cursus niet aanwezig om welke reden dan ook dan

vindt geen restitutie van het studiegeld plaats.

Wil je een annuleringsverzekering afsluiten? Dat kan bij GHW.

Betaling van het cursusgeld kan eventueel in overleg in twee delen. 

De betalingsverplichting voor het volledige cursusgeld blijft bestaan.

 

#De cursisten werken met eigen materialen.

#Penselen en kwasten worden thuis schoongemaakt, dit in verband met het voorkomen

van verstoppingen.

#Selma Dronkers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan werken die door de

cursist zijn achtergelaten op het atelier.

#De cursist heeft twee weken na de laatste les de mogelijkheid eventuele

achtergelaten werken op te halen.

#De cursisten van Schone Kunsten deeltijd ontvangen een evaluatie.

 

Schone Kunsten

atelieradres Hessenweg 1, 6511 BR Nijmegen

postadres Nieuwe Markt 3, 6511 XK Nijmegen

tel. 06-44038805